View Post

B’Cover wordt vandaag officieel B’Cover by Baloise

B’Cover wordt vandaag officieel B’Cover by Baloise Vanaf vandaag maakt B’Cover nv officieel deel uit van de Baloise Group en wordt B’Cover nv omgedoopt naar B’Cover by Baloise nv.  B’Cover by Baloise behoudt haar onafhankelijke werking en blijft actief als gespecialiseerde verzekeringstussenpersoon in de sector van appartements- en kantoorgebouwen. B’Cover by Baloise is een expert in dit soort verzekeringsmaatwerk en …

View Post

B’COVER Construct, een unieke verzekering voor de uitvoering van renovatie- of inrichtingswerken in een appartementsgebouwen in mede-eigendom.

De nood aan renovatiewerken in een appartementsgebouw in mede-eigendom is steeds vaker een realiteit waarmee rekening gehouden moet worden. Het is belangrijk dat u als bouwheer (VME) niet afhankelijk bent van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR) die is afgesloten door een andere partij zoals de aannemer. U heeft dan namelijk geen zicht op de verzekerde partijen, de vrijstellingen die van toepassing …

View Post

Infovergaderingen syndici september 2017

bcover organiseerde in september infovergaderingen voor syndici op verschillende locaties. Tijdens deze vergaderingen gaven bcover en B.T.V. uitleg over de aansprakelijkheidsrisico’s verbonden aan het beheer en het bezit van appartementsgebouwen. Wij gaven ook concreet advies over het verzekeren en het auditeren van gebouwen. Enkele sfeerbeelden  

View Post

Interview Verzekeringswereld

bcover lanceert haar nieuw product: bcover Construct voor het verzekeren van renovatie- en inrichtingswerken in of aan appartementsgebouwen! In de Verzekeringswereld is een interview verschenen met Annemie Bamps en Lotte Martens van bcover waarin zij meer uitleg geven over de polis bcover Construct!

View Post

Statuten en verzekeringen: een verwittigd man is er twee waard

Juridisch kader: statuten van een gebouw in mede-eigendom De wet op gedwongen mede-eigendom van 2 juni 2010 is van toepassing wanneer een onroerend goed tussen verschillende eigenaars wordt verdeeld en bepaalde delen voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Voor gebouwen waarop deze wet van toepassing is, maakt de notaris statuten op. Deze statuten bestaan uit een basisakte en een reglement van …

Veiligheidssymposium 25 april 2017

UVS organiseert op 25 april 2017 een infonamiddag speciaal gericht naar syndici met als thema “De veiligheid van appartementsgebouwen: ieders verantwoordelijkheid”. Op deze infonamiddag zullen verschillende sprekers, waaronder bcover, concrete tips en informatie voor syndici en mede-eigenaars geven. De brandweer zal ook aanwezig zijn om de problematiek van het blussen, evacueren en audits van gebouwen aan te kaarten met de …

View Post

Syndicus van een appartementsgebouw

In iedere mede-eigendom moet verplicht een syndicus aanwezig zijn. Hij voert voornamelijk de beslissingen uit die rechtsgeldig in de algemene vergadering worden genomen. Hoe wordt een syndicus aangesteld? Bij nieuwbouw wordt de syndicus meestal door de bouwpromotor aangesteld en wordt het mandaat in de basisakte of in het reglement van mede-eigendom vastgelegd. Deze aanstelling vervalt bij de eerste algemene vergadering …

View Post

Aansprakelijkheid algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uitsluitend uit mede-eigenaars en neemt alle beslissingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Doordat de algemene vergadering geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft zij dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de door haar genomen beslissingen. Hierdoor ontstaat een belangrijke vraag: “Wie is dan wel aansprakelijk als de algemene vergadering een beslissing neemt of nalaat te nemen …

View Post

Commissaris van de rekeningen in een appartementsgebouw

Is het aanstellen van een commissaris van de rekeningen verplicht? Artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in elke gedwongen mede-eigendom verplicht één commissaris van de rekeningen moet worden aangesteld. Wat is de taak van de commissaris van de rekeningen? De commissaris van de rekeningen heeft als opdracht het door de syndicus gevoerde financieel beheer nauwkeurig onder de loep …

View Post

De raad van mede-eigendom in een appartementsgebouw

Artikel 577-8/1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in gebouwen met ten minste 20 appartementskavels tijdens de eerste algemene vergadering verplicht een raad van mede-eigendom moet worden opgericht. Als het gebouw minder dan 20 appartementskavels telt, mag de algemene vergadering zelf beslissen of zij al dan niet een raad van mede-eigendom opricht. Wat zijn de taken van de raad van …