Image

B'COVER Home

De brandverzekering
met een plus

De polis B'COVER Home biedt u als eigenaar of huurder van een appartement gelegen in een gebouw dat verzekerd is bij B'COVER, een brandverzekering B'Property met uitgebreide waarborgen.

 
 

B'Property

brandverzekering

Met de polis B'Property verzekert u:

  • verfraaiingen in uw appartement (als mede-eigenaar zijn uw verfraaiingen onbeperkt meeverzekerd in de blokpolis als het verzekerde kapitaal van het gebouw waarin uw appartement gelegen is, bepaald werd op basis van een taxatie)
  • de inhoud van uw appartement
  • uw huurdersaansprakelijkheid (indien u huurder bent)

B'Property biedt een waaier aan extra waarborgen:

  • verzekering van de privéverfraaiingen voor elke mede-eigenaar (als mede-eigenaar zijn uw verfraaiingen onbeperkt meeverzekerd in de blokpolis als het verzekerde kapitaal van het gebouw waarin uw appartement gelegen is, bepaald werd op basis van een taxatie)
  • een brandpolis met Alle Risico-dekkingen
  • verhaalafstanden
  • geen franchise wanneer uw schade samenvalt met schade aan het gebouw
 

Uw voordelen:

Aantrekkelijk tarief

U geniet een zeer aantrekkelijke premievoet. Bovendien krijgt u kortingen voor uw tarief diefstal als u extra beveiligingsmaatregelen genomen heeft.

Met uitgebreide waarborgen

In de polis bepalen wij welke risico's wij verzekeren. Binnen elk van die waarborgen verzekeren wij alle schade, behalve de schade die uitdrukkelijk is uitgesloten.

Snelle schaderegelingen

Door alles onder te brengen bij de syndicus die uw gebouw beheert, bij één verzekeraar en bij één verzekeringstussenpersoon is er bij schade ook slechts één dossier, één expert… Hierdoor is er een vlottere schaderegeling.