Image

B'COVER Business

Ondernemen in
alle gemoedsrust

De polis B'COVER Business is de perfecte keuze voor de eigenaar of huurder van een handelspand gelegen in een gebouw dat verzekerd is bij B'COVER. Dankzij deze verzekering kan u een ruime dekking genieten.

 
 

B'Property

brandverzekering

Met de polis B'Property verzekert u:
  • verfraaiingen in uw handelszaak of kantoor (als mede-eigenaar zijn uw verfraaiingen onbeperkt meeverzekerd in de blokpolis als het verzekerde kapitaal van het gebouw waarin uw appartement gelegen is, bepaald werd op basis van een taxatie)
  • de inhoud van uw handelszaak of kantoor
  • uw huurdersaansprakelijkheid (indien u huurder bent)

B'Property biedt een waaier aan extra waarborgen:

  • verzekering van de privéverfraaiingen voor elke mede-eigenaar die een handelszaak uitbaat (als mede-eigenaar zijn uw verfraaiingen onbeperkt meeverzekerd in de blokpolis als het verzekerde kapitaal van het gebouw waarin uw appartement gelegen is, bepaald werd op basis van een taxatie)
  • een brandpolis met Alle Risico-dekkingen
  • verhaalafstanden
  • afschaffing van de vrijstelling bij schade aan het gebouw of de verfraaiingen
  • versnelde schaderegeling door een vereenvoudigde procedure
 

Uw voordelen:

Aantrekkelijk tarief

U geniet een zeer aantrekkelijke premievoet. Bovendien krijgt u kortingen voor uw tarief diefstal als u extra beveiligingsmaatregelen genomen heeft.

Ruime waarborgen

In de polis bepalen wij welke risico's wij verzekeren. Binnen elk van die waarborgen verzekeren wij alle schade, behalve de schade die uitdrukkelijk is uitgesloten.

Snelle schaderegelingen

Door alles onder te brengen bij de syndicus die uw gebouw beheert, bij één verzekeraar en bij één verzekeringstussenpersoon is er bij schade ook slechts één dossier, één expert… Hierdoor is er een vlottere schaderegeling.