Image

B'COVER Building

Voor de gemoedsrust van de syndicus en de VME

Wie een appartements- of kantoorgebouw in mede-eigendom wil verzekeren, moet met tal van wettelijke en statutaire verplichtingen rekening houden. B'COVER Building is een unieke verzekeringsoplossing die de bewoners en de syndicus een totaalproduct biedt.

 
 

Eén pakketpolis voor een volledige dekking

Met de polis B'COVER Building verzekert u door middel van één contract uw risico's met betrekking tot het beheer en het bezit van kantoor- of appartementsgebouwen in mede-eigendom.

Het verzekeringspakket B'COVER Building bestaat aan de basis uit een brandverzekering met uitgebreide waarborgen: B'Property

 
 

B'Property

basisverzekering

B'Property is een brandverzekering volgens de formule 'Alle Risico’s Behalve'. Dat wil zeggen: alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.

Enkele uitsluitingen:
  • Schade door alle natuurrampen behalve aard- of terreinverschuivingen, overstromingen en aardbevingen;
  • Schade te wijten aan de herhaling van opgelopen en niet-herstelde schade of als de oorzaak van de schade niet hersteld werd;
  • Waardeverminderingen van esthetische aard;
  • Onrechtstreekse verliezen m.b.t. vergoedingen op basis van diefstal en vandalisme, BA Gebouw, natuurrampen tariferingsbureau, aanvullende waarborgen
  • Sanering van grond als de stookolietank niet werd onderhouden of voldoet aan geldende reglementen en wetten of als die ouder is dan 25 jaar.

Bekijk het Informatiedocument over het verzekeringsproduct en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is.
 
Helemaal op zeker spelen?

Voeg deze 5 keuzeverzekeringen toe voor extra gemoedsrust:

B'Liability

 
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de VME, de individuele mede-eigenaars en alle aangestelden van de VME voor schade aan derden.
Bijvoorbeeld: iemand vergeet de rem van de gemeenschappelijke vuilcontainer op te zetten waardoor die op straat rolt en een ongeval veroorzaakt.

B'Profession

All-in, Compact of Basic

Een wettelijk verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van de interne syndicus. Ook de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de VME kunnen de verzekering onderschrijven.

Bijvoorbeeld: de commissaris van de rekeningen ziet een fout over het hoofd bij de controle van de boekhouding.

B'Assistant

 
Een oplossing voor de verzekering van lichamelijke ongevallen van regelmatige of toevallige helpers van de VME.
Bijvoorbeeld: een bewoner vervangt een lamp in de trappenhal, valt hierbij van de ladder en breekt een been.

B'Workman

 

De wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen voor RSZ-plichtig personeel in dienst van de VME.

Bijvoorbeeld: de conciërge krijgt een lichamelijk ongeval bij de uitvoering van een herstelling in het gebouw.

B'Legal

All-risk of Compact
Een verzekering voor juridische geschillen op maat van een VME. Kies voor de formule All-risk (alle geschillen behalve bouw- en verbouwgeschillen waarvoor een vergunning vereist is) of Compact (rechtsbijstand na brand met ruime extra uitbreidingen).
Bepaalde mede-eigenaars weigeren hun gemeenschappelijke kosten te betalen waardoor de VME te kampen krijgt met invorderingskosten.