B'COVER Building

Voor de gemoedsrust van de syndicus en de VME

Wie een appartements- of kantoorgebouw in mede-eigendom wil verzekeren, moet met tal van wettelijke en statutaire verplichtingen rekening houden. B'COVER Building is een unieke verzekeringsoplossing die de bewoners en de syndicus totale zekerheid biedt.

 

 

Eén pakketpolis voor een volledige dekking

Met de polis B'COVER Building verzekert u door middel van één contract alle risico’s met betrekking tot het beheer en het bezit van kantoor- of appartementsgebouwen in mede-eigendom.

Het verzekeringspakket B'COVER Building bestaat aan de basis uit een brandverzekering met de meest uitgebreide waarborgen van de markt: B'Property. Afhankelijk van uw behoeften voegt u één of meerdere keuzeverzekeringen toe.

 
 

B'Property

basisverzekering

De meest complete brandpolis op de markt

B'Property is een brandverzekering volgens de formule 'Alle Risico’s Behalve'. Dat wil zeggen: alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.

Standaard inbegrepen:
  • 10% verhoging van de schadevergoeding om de syndicuskosten te dekken
  • automatische afschaffing van de evenredigheidsregel
  • na gratis taxatie, een onbeperkte dekking inclusief dekking voor privé- en gemeenschappelijke verfraaiingen
  • verregaande afstanden van verhaal
  • bijzondere waarborgen zoals schade door waterinfiltratie via gevels of terrassen, breuk van een kabel of een mechanische aandrijving van een lift, vergoeding van de extra kosten na schade om te voldoen aan nieuwe bouwnormen…
 
Helemaal op zeker spelen?

Voeg deze 5 keuzeverzekeringen toe voor 100% gemoedsrust:


B'Liability

 
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de VME, de individuele mede-eigenaars en alle aangestelden van de VME voor schade aan derden.
Bijvoorbeeld: iemand vergeet de rem van de gemeenschappelijke vuilcontainer op te zetten waardoor die op straat rolt en een ongeval veroorzaakt.

B'Profession

All-in, Compact of Basic

Een wettelijk verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van de interne syndicus. Ook de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de VME kunnen de verzekering onderschrijven.

Bijvoorbeeld: de commissaris van de rekeningen ziet een fout over het hoofd bij de controle van de boekhouding.

B'Assistant

 
Een unieke oplossing voor de verzekering van lichamelijke ongevallen van regelmatige of toevallige helpers van de VME.
Bijvoorbeeld: een bewoner vervangt een lamp in de trappenhal, valt hierbij van de ladder en breekt een been.

B'Workman

 

De wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen voor RSZ-plichtig personeel in dienst van de VME.

Bijvoorbeeld: de conciërge krijgt een lichamelijk ongeval bij de uitvoering van een herstelling in het gebouw.

B'Legal

All-risk of Compact
Een verzekering voor juridische geschillen op maat van een VME. Kies voor de formule All-risk (alle geschillen behalve bouw- en verbouwgeschillen waarvoor een vergunning vereist is) of Compact (rechtsbijstand na brand met ruime extra uitbreidingen).
Bepaalde mede-eigenaars weigeren hun gemeenschappelijke kosten te betalen waardoor de VME te kampen krijgt met invorderingskosten.