Schade-aangifte

Kies uit een van de volgende productcategorieën:


B'COVER Building

schade-aangifteformulier


Aangifte B'Property

 

Schade-aangifteformulier

 1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken.
  Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig worden terugbetaald.
 2. Maak foto's van de schade en vooral van de oorzaak.
 3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
  • een ingevuld schadeaangifteformulier
  • indien mogelijk foto’svan de schade én de oorzaak van de schade
  • offertesvoor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen

Opgelet!
Voor wat betreft een schadeaangifte B’Property wordt iedere verzekerde schade vergoed onder aftrek van de contractuele vrijstelling van € 242,75 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981), hetzij € 1.194,66 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981) bij schade door natuurrampen (zoals overstroming of aardbeving). 


Aangifte B'Liability

 

Schade-aangifteformulier

 1. Bezorg zo spoedig mogelijk het schadeaangifteformulier aan uw contractbeheerder (zie uw polis).
  Hij zal u bijstaan met advies en ondersteuning.
 2. Bezorg alle correspondentie die u ontvangt van de tegenpartij of zijn verzekeraar of andere instanties (politie, gerecht...) aan uw contractbeheerder.

Aangifte B'Profession

All-in / Compact / Basic

Schade-aangifteformulier

 1. Bezorg zo spoedig mogelijk het schadeaangifteformulier aan uw contractbeheerder (zie uw polis).
  Hij zal u bijstaan met advies en ondersteuning.
 2. Bezorg alle correspondentie die u ontvangt van de tegenpartij of zijn verzekeraar of andere instanties (politie, gerecht...) aan uw contractbeheerder.

Aangifte B'Assistant

 

Schade-aangifteformulier

 1. Bezorg zo spoedig mogelijk een schadeaangifteformulier aan uw contracbeheerder (zie uw polis) die u zal bijstaan met advies en ondersteuning in het dossier.
 2. Voeg een medisch attest toe waarin de aard van de letsels, de vermoedelijke duur van arbeidsongeschiktheid en zo nodig de eventuele blijvende invaliditeit worden opgegeven. Uw medische kosten moeten eerst aan uw ziekenfonds worden bezorgd. De originele afrekening van het ziekenfonds dient u vervolgens aan uw contractbeheerder over te maken.

Aangifte B'Workman

 

Schade-aangifteformulier

 1. Bezorg binnen de 8 dagenna het ongeval een arbeidsongevalaangifte aan uw contractbeheerder (zie uw polis) die u zal bijstaan met advies en ondersteuning in het dossier. Bij een ernstig ongeval: zie art 26 en 27 van het KB 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 2. Voeg een medisch attest toe waarin de aard van de letsels, de vermoedelijke duur van arbeidsongeschiktheid en zo nodig de eventuele blijvende invaliditeit worden opgegeven.
 3. Alle originele documenten m.b.t. medische kosten dient u (zonder tussenkomst van de mutualiteit) over te maken aan uw contractbeheerder.

Aangifte B'Legal

All-risk / Compact

Schade-aangifteformulier

 1. Bezorg zo spoedig mogelijk een schadeaangifteformulier  aan uw contractbeheerder (zie uw polis).
  Hij zal u bijstaan met advies en ondersteuning in uw dossier.

B'COVER Home

schade-aangifteformulier


 1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken.
  Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
 2. Maak foto's van de schade en vooral van de oorzaak.
 3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
  • een ingevuld schadeaangifteformulier
  • indien mogelijk foto’svan de schade én de oorzaak van de schade
  • offertesvoor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen

Opgelet!
Voor wat betreft een schadeaangifte B’Property wordt iedere verzekerde schade vergoed onder aftrek van de contractuele vrijstelling van € 242,75 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981), hetzij € 1.194,66 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981) bij schade door natuurrampen (zoals overstroming of aardbeving). 


B'COVER Business

schade-aangifteformulier


 1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken.
  Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
 2. Maak foto's van de schade en vooral van de oorzaak.
 3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
  • een ingevuld schadeaangifteformulier
  • indien mogelijk foto’svan de schade én de oorzaak van de schade
  • offertesvoor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen

Opgelet!
Voor wat betreft een schadeaangifte B’Property wordt iedere verzekerde schade vergoed onder aftrek van de contractuele vrijstelling van € 242,75 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981), hetzij € 1.194,66 (consumptieprijsindex 234,31 per 01/03/2015 - basis 100 in 1981) bij schade door natuurrampen (zoals overstroming of aardbeving). 


B'COVER Construct

schade-aangifteformulier


 1. Tref alle nuttige maatregelen om de schade te beperken.
  Uw kosten zullen conform de polisvoorwaarden volledig terugbetaald worden.
 2. Maak foto's van de schade en vooral van de oorzaak
 3. Bezorg aan uw contractbeheerder:
  • een ingevuld schadeaangifteformulier
  • indien mogelijk foto’svan de schade én de oorzaak van de schade
  • offertesvoor de herstelling of vervanging en indien mogelijk de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen