B'COVER AssurMiFID

Gedragsregels en belangenconflictenbeleid

 

B'Cover N.V. met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19, RPR Brussel 0895.369.287, is als verzekeringsmakelaar ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 103584A.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort FSMA) is de toezichthouder, bevoegd voor het verlenen van vergunningen aan o.m. verzekeringstussenpersonen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.
Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

De algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsproducten die B'COVER aanbiedt, kunt u hier consulteren:

B'COVER voert een actief Belangenconflictenbeleid.

B'COVER voert tevens een Beleid inzake vergoedingen.

B'COVER biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

U kan met ons in het Nederlands of Frans communiceren via verschillende kanalen:

  • Schriftelijk: ons adres is B'Cover NV, MC-Square Offices,  Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België
  • Telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 2 704.49.70
  • Fax: ons algemeen faxnummer is +32 2 706.24.01
  • E-mail: ons algemeen e-mailadres is info@bcover.be

De aflevering van offertes, polisdocumenten, financiële en fiscale documenten gebeurt enkel per e-mail.

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels*.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen:
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Tel. 02 547.58.71
info@ombudsman.as 
of online op de website van de ombudsdienst.

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.