Taxatie

Taxatie van gebouwen


B'COVER taxatie

Statuten van appartementsgebouwen leggen de verplichting op om gebouwen in nieuwwaarde te verzekeren. Dit betekent dat de verzekerde waarde van het gebouw moet overeenstemmen met de kostprijs voor de wederopbouw in nieuwe staat, inclusief het ereloon van de architecten en studiediensten.

Volgens art. A4 van de algemene voorwaarden Woning Premium, moeten de verzekerde bedragen onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer worden vastgelegd.


 
 

B'COVER biedt u de mogelijkheid
om de te verzekeren waarde gratis te laten bepalen:

Gebouwen met een verzekerde waarde tot maximum € 8.750.000 (ABEX 809):

  • Een producent met een taxatievolmacht kan de gebouwen gratis taxeren door middel van ons taxatierooster. Op basis daarvan verleent de verzekeraar een onbeperkte dekking voor de verzekerde waarde van het gebouw, inclusief een dekking voor de privatieve of gemeenschappelijke verfraaiingen.
  • Indien de verzekeringsnemer (Vereniging van Mede-eigenaars) of zijn vertegenwoordiger (syndicus) een officieel taxatierapport wenst, dan is B'COVER bereid om een externe taxatiefirma in te schakelen. B'COVER komt voor 50% tussen in de taxatiekosten. De overige 50% blijft voor rekening van de verzekeringsnemer.

Gebouwen met een verzekerde waarde van meer dan € 8.750.000 (ABEX 809):

  • B'COVER schakelt een externe taxatiefirma in en neemt de kosten volledig voor haar rekening.
 
 

 
 
Verzekeringsmakelaar

Vraag een persoonlijke login aan.

Vraag uw persoonlijke login aan om rechtstreeks met ons samen te werken. Wij bieden u een volledige online service aan waar u een offerte en/of polis kan aanvragen voor elk project.

Vraag een B'COVER-login aan