Brandverzekering vanaf 1 januari 2019 verplicht voor huurders

Brandverzekering vanaf 1 januari 2019 verplicht voor huurders

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Krachtens artikel 29 van dit decreet is de huurder verplicht om zijn aansprakelijkheid voor brand én waterschade te verzekeren d.m.v. een verzekering waarvan de werking niet is geschorst.

Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 januari 2019 gesloten zijn. Huurovereenkomsten die dateren van voor deze datum vallen nog onder de oude federale huurwet.

In Wallonië is de huurder sinds 1 januari 2019 verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In het Brussels Gewest daarentegen is een brandverzekering voor de huurder nog niet verplicht.

B’COVER Home

Als huurder bent u verplicht om het gehuurde goed op het einde van de huurovereenkomst terug te geven in de staat van ontvangst. Bovendien dient u sinds 1 januari als huurder uw aansprakelijkheid voor brand én waterschade te verzekeren. Om deze gevaren af te dekken, raden wij u aan om een verzekering huurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Huurt u een appartement in een gebouw dat verzekerd is bij B’COVER? Dan kan u onze polis B’COVER Home onderschrijven. Deze polis biedt dé oplossing voor het verzekeren van uw huurdersaansprakelijkheid, inhoud en door u aangebrachte verfraaiingen. Bovendien vervalt de vrijstelling wanneer uw schade samenvalt met schade aan het gebouw.

De huurder kan er anderzijds voor opteren om een clausule “afstand van verhaal” in de blokpolis van de verhuurder toe te voegen. Deze clausule impliceert echter enkel dat de verzekeraar geen verhaal zal uitoefenen op de huurder. Dit is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering voor de huurder. Wanneer een huurder bijvoorbeeld schade veroorzaakt waarvan de oorzaak niet gedekt is in het contract van de eigenaar, dan kan de eigenaar nog steeds de schade gaan verhalen op de huurder. Bovendien dekt de clausule afstand van verhaal de aansprakelijkheid van de huurder tegenover derden niet.

De huurder doet dus er goed aan om zelf een verzekering af te sluiten. Op die manier kan hij zijn inboedel én zijn aansprakelijkheid verzekeren.

Deel dit bericht via