Nieuwe wet mede-eigendom

Nieuwe wet mede-eigendom

Geachte lezer,

Op 28/6/2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet op gedwongen mede-eigendom. Deze wet treedt in werking op 01 september 2010.

Ook op verzekeringsvlak heeft deze wet een aantal belangrijke gevolgen!

De raad van mede-eigendom wordt een verplicht orgaan voor een gebouw of groep van gebouwen bestaande uit minimum 20 kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen. De raad van mede-eigendom bestaat enkel uit mede-eigenaars die expliciete opdrachten of delegaties kunnen krijgen (B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art. 9).

Elke mede-eigendom dient jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan te duiden, die al dan niet mede-eigenaar is en wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald (B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art.10).

Elke syndicus dient een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt (B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art.8 L) 10°). Elke syndicus dient dus zijn contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid te verzekeren, in geval van een interne syndicus (mede-eigenaar) dient deze verzekering afgesloten te worden op kosten van de vereniging van mede-eigenaars.

Hoe kunnen de leden van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen hun aansprakelijkheid verzekeren?

Hoe kan een interne syndicus een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

B-Cover Building biedt als enige op de Belgische markt een concrete oplossing via de waarborgen :

B-Cover Liability voor de extra-contractuele aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de raad van mede-eigendom, de syndicus, de huisbewaarder, de commissaris van de rekeningen en alle aangestelden.

B-Cover Profession voor de contractuele aansprakelijkheid van de syndicus, de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen of B-Cover Profession compact voor de contractuele aansprakelijkheid van enkel de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen (indien het gebouw beheerd wordt door een professionele externe syndicus).

De B-Cover Building polis biedt u de perfecte verzekeringsoplossing conform alle wettelijke en statutaire verplichtingen!

Bereken snel en eenvoudig een online offerte via onze website www.b-cover.be