Statuten en verzekeringen: een verwittigd man is er twee waard

Juridisch kader: statuten van een gebouw in mede-eigendom

De wet op gedwongen mede-eigendom van 2 juni 2010 is van toepassing wanneer een onroerend goed tussen verschillende eigenaars wordt verdeeld en bepaalde delen voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Voor gebouwen waarop deze wet van toepassing is, maakt de notaris statuten op. Deze statuten bestaan uit een basisakte en een reglement van mede-eigendom. Hiernaast kan optioneel het reglement van inwendige orde worden opgemaakt. In de praktijk zullen deze statuten meestal op initiatief van de bouwpromotor of bouwheer worden opgemaakt voordat een appartement wordt verkocht.

Deze statuten zijn van groot belang voor de mede-eigendom. Een VME kan namelijk geen rechtspersoonlijkheid verkrijgen wanneer de statuten niet op het hypotheekkantoor worden overgeschreven. In deze statuten worden ook de gemeenschappelijke en privatieve gedeelten van het appartementsgebouw aangeduid.

Verplichtingen rond verzekeringen in statuten

De statuten van een gebouw in mede-eigendom omvatten verschillende bepalingen rond de verzekeringen van het gebouw. In de statuten wordt niet alleen bepaald welke verzekeringen er voor het gebouw moeten worden afgesloten, maar ook welke waarborgen men minimaal moet onderschrijven.

Het is bijgevolg van essentieel belang dat zowel de syndicus als de VME naast de wettelijk verplichte verzekering ook rekening houden met de verplichtingen die de statuten opleggen rond de verzekeringen van het gebouw. Wanneer er niet aan de statutaire verplichtingen wordt voldaan, kan immers de aansprakelijkheid van de VME en de syndicus in het gedrang komen!

Het verzekeringspakket van bcover is zo ontworpen dat het standaard aan de meeste statutaire verplichtingen voldoet. Uiteraard moeten de syndicus en de VME nog steeds controleren of een extra toevoeging nodig is om te voldoen aan de statutaire verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is de eventuele statutaire verplichting om in de brandpolis de waarborg afstand van verhaal ten opzichte van huurders en/of gebruikers te voorzien.

Deel dit bericht via