Aansprakelijkheid algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uitsluitend uit mede-eigenaars en neemt alle beslissingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Doordat de algemene vergadering geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft zij dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de door haar genomen beslissingen. Hierdoor ontstaat een belangrijke vraag:

“Wie is dan wel aansprakelijk als de algemene vergadering een beslissing neemt of nalaat te nemen waardoor er schade ontstaat?”

Het is niet de algemene vergadering, maar wel de vereniging van mede-eigenaars die hierover kan worden aangesproken omdat deze wel over een rechtspersoonlijkheid beschikt.

Omdat de vereniging van mede-eigenaars een rechtspersoonlijkheid heeft, moeten we een onderscheid maken tussen de leden van de vereniging en de vereniging zelf:

  • De leden van de vereniging van mede-eigenaars zijn alle mede-eigenaars. Volgens de wet kunnen de leden enkel ten belope van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen instaan voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging van mede-eigenaars.
  • De vereniging van mede-eigenaars zelf heeft een eigen vermogen en een eigen zetel. De syndicus voert de beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars uit. Het beheer wordt gestuurd door beslissingen genomen door de algemene vergadering.

Artikel 577-5 § 4 van het Burgerlijk Wetboek staat een uitzondering toe op het principe dat de vereniging van mede-eigenaars aansprakelijk is en niet de leden van de vereniging. Dit artikel heeft voor een doorbraak rond deze aansprakelijkheid gezorgd.

De schuldeiser kan zowel de rechtspersoon als de individuele mede-eigenaars veroordelen. De individuele mede-eigenaars kunnen enkel ten belope van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen worden veroordeeld. Gelukkig is er voor de individuele mede-eigenaar een uitweg in artikel 577-9 § 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Stel dat een mede-eigenaar op de algemene vergadering aandringt om een bepaalde beslissing te nemen. De algemene vergadering laat na deze beslissing te nemen en de mede-eigenaar start een procedure tegen de vereniging. Hierdoor kan deze mede-eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat doordat de beslissing niet werd genomen.

BRON: VZW NICM

Deel dit bericht via