syndicus appartementsgebouw

De raad van mede-eigendom in een appartementsgebouw

Artikel 577-8/1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in gebouwen met ten minste 20 appartementskavels tijdens de eerste algemene vergadering verplicht een raad van mede-eigendom moet worden opgericht. Als het gebouw minder dan 20 appartementskavels telt, mag de algemene vergadering zelf beslissen of zij al dan niet een raad van mede-eigendom opricht.

Wat zijn de taken van de raad van mede-eigendom?

De raad van mede-eigendom controleert of de syndicus het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen goed uitvoert. Deze maakt halfjaarlijks een verslag op met een overzicht van haar bemerkingen hierover en verspreidt dit onder de andere mede-eigenaars.

De raad van mede-eigendom kan ook andere taken hebben, maar deze mogen geen verband houden met de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden.

Wie mag deel uitmaken van de raad van mede-eigendom?

De raad van mede-eigendom kan enkel uit mede-eigenaars bestaan. De wetgeving bepaalt niet uit hoeveel personen de raad van mede-eigendom moet bestaan, maar in de praktijk zijn dit er minimum twee. De basisakte en meer bepaald het reglement van mede-eigendom kan eventueel het aantal leden opleggen.

Kunnen de leden van de raad van mede-eigendom aansprakelijk worden gesteld?

De syndicus is niet het enige orgaan dat aansprakelijk kan worden gesteld. De raad van mede-eigendom zelf heeft geen rechtspersoonlijkheid waardoor de individuele leden van de raad van mede-eigendom hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Voor de leden van de raad van mede-eigendom is een aansprakelijkheidsverzekering niet bij wet verplicht. Deze verplichting kan wel in het reglement van mede-eigendom worden opgelegd.

Wanneer de leden van de raad van mede-eigendom willen voorkomen dat zij in geval van schade aansprakelijk worden gesteld, kunnen zij best een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Aangezien zij hun functie meestal kosteloos vervullen, zal deze verzekering doorgaans door de vereniging van mede-eigenaars worden betaald.

Annemie Bamps, gedelegeerd bestuurder bcover
Peter Leyseele, juridisch adviseur appartementsrecht

Deel dit bericht via