Waterschade in appartementsgebouwen, beter voorkomen dan genezen!

De meeste schades die zich in appartementsgebouwen voordoen, zijn waterschades. Meestal gaat het om lekken in leidingen, waterinfiltratie via gevels of terrassen of schade door waterinsijpeling via het dak.

Een waterschade kan grote gevolgen hebben. Het zijn namelijk bijna altijd waterschades die ervoor zorgen dat er verhoogde vrijstellingen of tariefverhogingen in de brandpolis worden opgelegd. In sommige gevallen kan de brandverzekeraar de polis zelfs opzeggen.

Eens de schadestatistiek van een gebouw ‘bevuild’ is met meerdere waterschades, kan het moeilijk worden om op de markt een verzekeraar te vinden die de waarborg waterschade nog wil verzekeren. Een verzekering staat immers enkel in voor de vergoeding van plotse en onvoorzienbare schades en is geen onderhoudscontract!

Hoe kunt u waterschade voorkomen?

 • Laat dakgoten en andere afvoersystemen regelmatig onderhouden.
 • Controleer de kleur van het water: donker of bruinkleurig water na een periode van afwezigheid kan wijzen op roest in de leidingen, wat de oorzaak kan zijn van een lek in de toekomst.
 • Kijk de aansluitingen van uw bad en douche regelmatig na om beginnende lekken tijdig te ontdekken.
 • Als de watertoevoer niet werkt, voorziet u best uw wasmachine of afwasmachine met een blokkeringssysteem.
 • Sluit het water af wanneer u gedurende een langere periode uit huis bent.
 • Kijk bij hevige regenval na of er geen water is binnengesijpeld in de garage of in de kelder.
 • Laat barsten in de gevel tijdig herstellen om waterinsijpeling via gevels en terrassen te vermijden.

Wat kunt u doen als er zich toch waterschade heeft voorgedaan?

 • Sluit de elektriciteit af als het water zich in de buurt van een elektrische installatie bevindt en doe een beroep op een vakman voordat u de stroom opnieuw inschakelt.
 • Wanneer de situatie onder controle is, laat dan de nat geworden ruimtes (muren en plafonds) drogen door te verluchten of de verwarming aan te zetten.
 • Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan bij uw verzekeraar.
  • Verzamel het nodige bewijsmateriaal dat kan dienen voor de regeling van het schadegeval: maak een lijst op van de beschadigde goederen, neem foto’s, vraag bestekken op,…
  • Gooi geen enkel door het water beschadigd voorwerp weg: bij de aangifte van het schadegeval bij uw verzekeraar zal u immers de geleden schade moeten bewijzen.
  • Houd facturen met betrekking tot dringende (herstellings)werken die u hebt laten uitvoeren goed bij.

Wat als de blokpolis gesaneerd wordt door frequentie in waterschade?

Goed onderhoud van zowel privatieve als gemeenschappelijke delen is van essentieel belang in een appartementsgebouw. Indien er structurele problemen zijn in een gebouw, blijkt het in praktijk echter niet zo eenvoudig om deze in totaliteit aan te pakken. Niet elke mede-eigenaar is immers bereid om dezelfde inspanningen te leveren. Toch is het belangrijk om structurele herstellingswerken te laten uitvoeren. Verzekeraars kunnen namelijk bereid zijn om de waarborg waterschade terug in te lassen of de verhoogde vrijstelling te herzien mits voorlegging van facturen waaruit blijkt dat er structurele werken hebben plaatsgevonden.

Ons advies

Laat het niet zover komen! Indien mede-eigenaars geen structurele werken willen laten uitvoeren omdat deze een te hoge kost met zich meebrengen, kan men ook een lening afsluiten op naam van de VME. Ook een degelijk opgebouwd reservefonds kan soelaas bieden voor grote werken. Indien enkele mede-eigenaars er tijdens een algemene vergadering voor zorgen dat onvoldoende meerderheid bereikt wordt om de nodige werken te laten uitvoeren, zou men ook naar een vrederechter kunnen stappen om via deze weg alsnog een beslissing af te dwingen.

Annemie Bamps, gedelegeerd bestuurder bcover

Bronnen:

Deel dit bericht via