syndicus appartementsgebouw

Syndicus van een appartementsgebouw

In iedere mede-eigendom moet verplicht een syndicus aanwezig zijn. Hij voert voornamelijk de beslissingen uit die rechtsgeldig in de algemene vergadering worden genomen.

Hoe wordt een syndicus aangesteld?

Bij nieuwbouw wordt de syndicus meestal door de bouwpromotor aangesteld en wordt het mandaat in de basisakte of in het reglement van mede-eigendom vastgelegd. Deze aanstelling vervalt bij de eerste algemene vergadering die de syndicus kan herbenoemen.

Wie kan syndicus zijn?

Iedere mede-eigenaar (privé- of rechtspersoon) in een appartementsgebouw kan syndicus zijn. Er kan ook voor een professionele syndicus gekozen worden. Dit kan een vastgoedmakelaar zijn met een BIV-inschrijving op de lijst van syndici, een boekhouder of een advocaat.

Hoelang duurt het mandaat van een syndicus?

Het mandaat van een syndicus duurt minimum één jaar en mag niet langer dan drie jaar duren, maar kan door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering worden hernieuwd.

Wat zijn de taken van een syndicus?

Het takenpakket van een syndicus bestaat doorgaans uit:

  • Wettelijke taken zoals het financieel beheer, het uitvoeren van beslissingen van de algemene vergadering,…
  • Statutaire taken zoals het assisteren bij expertises
  • Eventuele bijzondere mandaten door de algemene vergadering opgelegd zoals het kiezen van een firma om werken uit te voeren waarbij de kosten niet boven een bepaald bedrag uitkomen
  • Taken door de overheid opgelegd (bodemwetgeving, stookolietanks, liften,…)
  • Beslissingen van dringende orde nemen (dit kan zonder voorafgaande beslissing van de VME) zoals het afsluiten van een brandverzekering wanneer de syndicus vaststelt dat het gebouw niet verzekerd is

Moet de syndicus een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Volgens artikel 577-8, §4 10° van het Burgerlijk Wetboek moet de syndicus een aansprakelijkheidsverzekering aangaan die de uitoefening van zijn taak dekt en moet hij het bewijs van deze verzekering afleveren. Indien deze syndicus zijn mandaat kosteloos uitoefent, wordt deze verzekering op kosten van de vereniging van mede-eigenaars aangegaan.

De verzekering bcover Profession verzekert de beroepsaansprakelijkheid van de syndicus, VME, leden van de raad van mede-eigendom en commissaris van de rekeningen.
In het pakket bcover Building met als basis de brandverzekering kan deze keuzeverzekering worden opgenomen. Contacteer ons via 02/704.49.70 of via sales@bcover.be .

 

Deel dit bericht via