Commissaris van de rekeningen in een appartementsgebouw

Is het aanstellen van een commissaris van de rekeningen verplicht?

Artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in elke gedwongen mede-eigendom verplicht één commissaris van de rekeningen moet worden aangesteld.

Wat is de taak van de commissaris van de rekeningen?

De commissaris van de rekeningen heeft als opdracht het door de syndicus gevoerde financieel beheer nauwkeurig onder de loep te nemen. De verplichtingen en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen worden in het reglement van mede-eigendom bepaald.

Enkelvoudige of dubbele boekhouding?

De wet van 2 juni 2010 bepaalt of er een enkelvoudige of dubbele boekhouding moet worden gevoerd. Voor gebouwen met minder dan 20 kavels bepaalt de wet dat een vereenvoudigde boekhouding volstaat. Voor gebouwen met meer dan 20 kavels heeft de wetgever voor het systeem van de dubbele boekhouding gekozen zoals we dit binnen een vennootschap kennen.

Wie kan als commissaris van de rekeningen worden aangesteld?

De wetgever legt hiervoor geen specifieke normen op, maar het reglement van mede-eigendom mogelijk wel. Zowel mede-eigenaars als niet-mede-eigenaars kunnen als commissaris van de rekeningen worden benoemd. De aangestelde commissaris moet wel minstens over een basiskennis boekhouding en financieel beheer beschikken. In grotere gebouwen wordt eerder een bedrijf of een persoon die kennis heeft van de materie zoals een boekhouder of een accountant aangesteld.

De commissaris van de rekeningen en zijn beroepsaansprakelijkheid

De commissaris van de rekeningen heeft een zware verantwoordelijkheid. Stel dat er schade ontstaat doordat de commissaris van de rekeningen zijn taken niet of niet goed heeft uitgevoerd. De schade kan dan integraal op de commissaris van de rekeningen worden verhaald. Het is dus aan te raden voor elke commissaris van de rekeningen om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Een professionele commissaris is in principe automatisch verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. Voor een niet-professionele commissaris van de rekeningen die deze functie kosteloos uitoefent, zal de VME de kosten voor deze verzekering meestal voor haar rekening nemen.

Annemie Bamps, gedelegeerd bestuurder bcover
Peter Leyseele, juridisch adviseur appartementsrecht

Deel dit bericht via