Verzekering lichamelijke ongevallen voor toevallige of regelmatige helpers van een Vereniging van Mede-Eigenaars

bcover Assistant: een unieke oplossing voor het verzekeren van lichamelijke ongevallen van toevallige of regelmatige helpers in een Vereniging van mede-eigenaars.

In de meeste appartementsgebouwen gebeurt het wel dat mede-eigenaars of anderen klusjes of opdrachten uitvoeren voor de Vereniging van Mede-Eigenaars.

Enkele voorbeelden:

  • mede-eigenaars spreken af om beurtelings de trappenhal te poetsen
  • een bepaalde mede-eigenaar stelt zich kandidaat om kleine klusjes uit te voeren zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen in gemeenschappelijke delen, het sneeuwvrij maken van de inrit en het voetpad voor het gebouw, het buiten plaatsen van gemeenschappelijk afval,…
  • een lid van de raad van mede-eigendom krijgt ‘op weg naar’ een vergadering met de andere leden van de raad van mede-eigendom een ongeval…

Om deze personen te verzekeren voor lichamelijke ongevallen die hen kunnen overkomen tijdens de uitvoering van deze klusjes of opdrachten voor de Vereniging van Mede-Eigenaars, kan de verzekering bcover Assistant afgesloten worden.

Deze verzekering is niet-nominatief en geldt voor iedere persoon die een klusje of opdracht uitvoert voor de Vereniging van Mede-Eigenaars dus ook voor familieleden van mede-eigenaars of buren die komen assisteren bij het uitvoeren van deze taken.

Opgelet!
Deze verzekering staat los van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering voor RSZ-plichtig personeel van de Vereniging van Mede-eigenaars. Voor hen bieden wij een oplossing via de waarborg bcover Workman.

Voor tarieven en info kan u terecht op de website www.bcover.be .

Deel dit bericht via