Wie is verantwoordelijk voor de herstelling bij glasbreuk: eigenaar of huurder?

Bij wet is vastgelegd dat een huurder steeds aansprakelijk is voor alle schade in zijn appartement of woning, dus ook voor glasbreuk, behoudens bewijs van het tegendeel. De basis hiervan vinden we terug in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 1732 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Art. 1733 B.W.  Hij is aansprakelijk voor brand , tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Art. 1735 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of zijn onderhuurders.

Er bestaat hierdoor een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid van de huurder. Om aan dit vermoeden van aansprakelijkheid te ontsnappen, dient de huurder actief te bewijzen dat hem geen schuld treft. De huurder die geen initiatief neemt om te bewijzen dat hem geen schuld treft, zal m.a.w. aansprakelijk worden gesteld.

Verder wordt in Artikel 1754 B.W. een niet-limatieve opsomming gegeven van herstellingen die ten laste van de huurder zijn. Hierin wordt expliciet gesteld dat de huurder verantwoordelijk is voor herstellingen aan ruiten, tenzij deze gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is.

Wiens verzekering komt tussen in geval van een glasbreuk in een verhuurd appartement?

Wanneer er zich in een appartementsgebouw een schadegeval binnen de waarborg ‘glasbreuk’ voordoet, zal men zich eerst de vraag moeten stellen of het appartement al dan niet verhuurd wordt. Indien het appartement verhuurd wordt, zal de huurder een schadeaangifte moeten indienen bij zijn verzekeraar. Deze zal tussenkomen tenzij de niet-aansprakelijkheid van de huurder bewezen kan worden. In dit laatste geval zal men een tussenkomst voor de schade kunnen vragen via de blokpolis van de VME. Het is belangrijk dat de huurder een verzekering afsluit voor zijn huurdersaansprakelijkheid. Doet hij dit niet, dan riskeert hij persoonlijk op te draaien voor de schade aan het gehuurde appartement indien hij zijn niet-aansprakelijkheid niet kan bewijzen!

Wat indien de blokpolis voorziet in een afstand van verhaal t.o.v. huurder(s)?

Als de blokpolis een afstand van verhaal t.o.v. huurders voorziet, zal ieder schadegeval (dus ook glasbreuk) rechtstreeks worden aangegeven bij de verzekeraar van de blokpolis en zal deze tussenkomen volgens de voorwaarden van de polis. De verzekeraar van de blokpolis zal vervolgens de schade kunnnen verhalen op de verzekeraar van de huurder indien deze alsnog een polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ voor zijn appartement onderschreven heeft.
De schade zal bij afstand van verhaal door de verzekeraar nooit rechtstreeks op de huurder verhaald kunnen worden.

Deel dit bericht via