Belang van de waarborg bcover Liability

Met dit artikel willen wij de inhoud en het belang van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de VME toelichten. bcover biedt hiervoor de waarborg bcover Liability aan.

Wat houdt deze waarborg precies in?

De waarborg bcover Liability verzekert de aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door het gebouw of door de vereniging van mede-eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de syndicus, de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de aangestelden van de VME.

Waarom zou deze onderschreven moeten worden?

Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in veel gevallen leggen de statuten van het gebouw wel de eis op om deze verzekering af te sluiten. Het verschilt dus van gebouw tot gebouw of deze verzekering verplicht is. Wij kunnen u aanraden om deze waarborg hoe dan ook te onderschrijven zodat de VME van een zo volledig mogelijke dekking geniet.
Bijkomende voordelen van deze waarborg zijn:

  • mede-eigenaars zijn onderling derden, waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de ene mede-eigenaar tegenover een andere mede-eigenaar ook gedekt is,
  • schade aan toevertrouwde of gehuurde goederen is eveneens mee verzekerd.

Welke schadegevallen kunnen onder deze waarborg vallen?

Enkele voorbeelden van schades die gedekt zijn onder de waarborg bcover Liability:

  • Eén van de mede-eigenaars plaatst wekelijks de gemeenschappelijke vuilcontainer buiten. Hij vergeet de rem op te zetten waardoor de vuilcontainer de straat oprolt en een ongeval veroorzaakt waarbij een auto beschadigd wordt.
  • Een mede-eigenaar werd aangeduid als verantwoordelijke voor het sneeuwvrij maken van de oprit en het voetpad voor het gebouw. Hierbij veroorzaakt hij met de spade schade aan de geparkeerde wagen van een andere mede-eigenaar of een derde.
  • De terrassen zijn aangetast door betonrot. Een deel van het terras stort naar beneden en veroorzaakt schade aan een geparkeerde wagen.

Hoeveel bedraagt de kostprijs?

De jaarpremie voor deze waarborg bedraagt € 74,63 inclusief taksen en kosten.

Deel dit bericht via