Brandpreventie

Kan de brandverzekeraar tussenkomst weigeren wanneer een gebouw niet in orde is op vlak van brandveiligheid?

De taak van een verzekeringspolis bestaat erin het gebouw te beschermen en legt in principe geen verplichtingen inzake brandpreventie op.  De regelgeving inzake brandpreventie van appartementsgebouwen valt namelijk onder de gemeentelijke wetgeving en het KB van 1994 (lage, middelhoge en hoge gebouwen). Het is wel mogelijk dat, na een brandinspectie uitgevoerd door de verzekeraar, uitdrukkelijk gevraagd wordt om binnen bepaalde termijnen een aantal brandpreventiemaatregelen uit te voeren. Deze preventiemaatregelen worden dan uitzonderlijk expliciet vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis. Wanneer aangetoond kan worden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het niet naleven van de vooropgestelde preventiemaatregelen en het optreden van het schadegeval, is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet zal tussenkomen.

Voor de verzekerden is ook Artikel 26 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst van belang. Hierin wordt beschreven dat de verzekeringsnemer verplicht is om elke ‘verzwaring’ van het risico te melden aan de verzekeraar. Wanneer de verzekerde dit niet meldt, moet de verzekeraar slechts tussenkomen in verhouding en in de mate dat de betaalde premie overeenstemt met de premie die hij verschuldigd zou zijn indien de verzekeraar van de verzwaring op de hoogte was.

Hierdoor zou dus, door het feit dat er ‘onwettelijk’ gehandeld wordt en het risico ‘verzwaart’, de verzekeraar haar tussenkomst kunnen verminderen of weigeren. Bijgevolg adviseren wij de verzekeringsnemer zich te houden aan de wettelijke regelingen inzake brandpreventie, gewoonlijk opgelegd door de lokale brandweerdiensten en aanvullend aan de mogelijke preventiemaatregelen door de verzekeraar.

Deel dit bericht via