View Post

B’Cover by Baloise en schade

De woorden verzekeringen en schade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het nieuwe jaar heeft B’Cover by Baloise dan ook beslist het heft in eigen handen te nemen op vlak van schade afhandeling. Dit wil zeggen dat sinds 01/01/2023 B’Cover by Baloise zijn eigen inhouse schadedienst heeft. Een groep gemotiveerde medewerkers die klaarstaat voor jullie, onze makelaars, wanneer er zich …

View Post

Brandverzekering vanaf 1 januari 2019 verplicht voor huurders

Brandverzekering vanaf 1 januari 2019 verplicht voor huurders Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Krachtens artikel 29 van dit decreet is de huurder verplicht om zijn aansprakelijkheid voor brand én waterschade te verzekeren d.m.v. een verzekering waarvan de werking niet is geschorst. Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 januari 2019 gesloten zijn. …

View Post

Informatievergadering voor verzekeringsmakelaars te Leuven (14/02/19) en Hasselt (21/02/19)

B’Cover organiseert enkele gratis informatievergaderingen voor verzekeringsmakelaars. Tijdens deze vergaderingen lichten we actuele ontwikkelingen in de appartementswet toe en leggen we de nadruk op statutaire verplichtingen rond het verzekeren van gebouwen in gedwongen mede-eigendom.  Bovendien kunnen makelaars aan de hand van enkele schadecases uitgebreid kennismaken met de specifieke waarborgen van het verzekeringspakket B’Cover Building en de polis B’Cover Construct. Programma 10.30 …

View Post

B’COVER Construct, een unieke verzekering voor de uitvoering van renovatie- of inrichtingswerken in een appartementsgebouwen in mede-eigendom.

De nood aan renovatiewerken in een appartementsgebouw in mede-eigendom is steeds vaker een realiteit waarmee rekening gehouden moet worden. Het is belangrijk dat u als bouwheer (VME) niet afhankelijk bent van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR) die is afgesloten door een andere partij zoals de aannemer. U heeft dan namelijk geen zicht op de verzekerde partijen, de vrijstellingen die van toepassing …

View Post

Infovergaderingen syndici september 2017

bcover organiseerde in september infovergaderingen voor syndici op verschillende locaties. Tijdens deze vergaderingen gaven bcover en B.T.V. uitleg over de aansprakelijkheidsrisico’s verbonden aan het beheer en het bezit van appartementsgebouwen. Wij gaven ook concreet advies over het verzekeren en het auditeren van gebouwen. Enkele sfeerbeelden  

View Post

Interview Verzekeringswereld

bcover lanceert haar nieuw product: bcover Construct voor het verzekeren van renovatie- en inrichtingswerken in of aan appartementsgebouwen! In de Verzekeringswereld is een interview verschenen met Annemie Bamps en Lotte Martens van bcover waarin zij meer uitleg geven over de polis bcover Construct!

View Post

Statuten en verzekeringen: een verwittigd man is er twee waard

Juridisch kader: statuten van een gebouw in mede-eigendom De wet op gedwongen mede-eigendom van 2 juni 2010 is van toepassing wanneer een onroerend goed tussen verschillende eigenaars wordt verdeeld en bepaalde delen voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Voor gebouwen waarop deze wet van toepassing is, maakt de notaris statuten op. Deze statuten bestaan uit een basisakte en een reglement van …

Veiligheidssymposium 25 april 2017

UVS organiseert op 25 april 2017 een infonamiddag speciaal gericht naar syndici met als thema “De veiligheid van appartementsgebouwen: ieders verantwoordelijkheid”. Op deze infonamiddag zullen verschillende sprekers, waaronder bcover, concrete tips en informatie voor syndici en mede-eigenaars geven. De brandweer zal ook aanwezig zijn om de problematiek van het blussen, evacueren en audits van gebouwen aan te kaarten met de …