Het belang van een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Wanneer er aan één van de aanpalende gebouwen van uw pand afbraak- of verbouwingswerken worden uitgevoerd, is het aan te raden om een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten uitvoeren. De plaatsbeschrijving is een geldig juridisch document dat gebruikt kan worden in rechtszaken om aan te tonen dat er schade werd veroorzaakt door verbouwingswerken aan het aanpalende gebouw. Deze plaatsbeschrijving heeft …

Wie is verantwoordelijk voor de herstelling bij glasbreuk: eigenaar of huurder?

Bij wet is vastgelegd dat een huurder steeds aansprakelijk is voor alle schade in zijn appartement of woning, dus ook voor glasbreuk, behoudens bewijs van het tegendeel. De basis hiervan vinden we terug in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek. Art. 1732 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij …

De aansprakelijkheidsverzekering van de professionele of interne syndicus

De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken verscheen op 28 juni 2010 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is van kracht sinds 1 september 2010. In uitbreiding op de wet van 30 juni 1994, Art. 577-8 B.W. waarin de taken van syndicus omschreven worden vermeldt de nieuwe …

Verzekering lichamelijke ongevallen voor toevallige of regelmatige helpers van een Vereniging van Mede-Eigenaars

bcover Assistant: een unieke oplossing voor het verzekeren van lichamelijke ongevallen van toevallige of regelmatige helpers in een Vereniging van mede-eigenaars. In de meeste appartementsgebouwen gebeurt het wel dat mede-eigenaars of anderen klusjes of opdrachten uitvoeren voor de Vereniging van Mede-Eigenaars. Enkele voorbeelden: mede-eigenaars spreken af om beurtelings de trappenhal te poetsen een bepaalde mede-eigenaar stelt zich kandidaat om kleine klusjes uit …

De verzekerde waarde bepalen van een mede-eigendom

Hoe belangrijk is een correcte waardebepaling van uw appartementsgebouw bij het afsluiten van een brandverzekering? De brandpolis van uw appartementsgebouw wordt ook wel de ‘blokpolis’ genoemd. Het verzekerd kapitaal van het gebouw dient overeen te stemmen met de ‘volledige heropbouwwaarde’ van het gebouw. Dit wil zeggen dat het kapitaal zodanig moet bepaald worden, dat met het kapitaal dat verzekerd wordt …

Mede-eigendom en verzekeringen

U kiest ervoor om een appartement te kopen in de plaats van een woning. Staat u er wel bij stil dat u meer koopt dan enkel het appartement op zich? Vanaf het moment dat u een appartement koopt, wordt u ook eigenaar van een stukje van de gemeenschappelijke delen zoals de hal, de garage, de tuin… U bent met andere woorden een ‘mede-eigenaar’ en samen met de andere …

Nieuwe wet mede-eigendom

Nieuwe wet mede-eigendom Geachte lezer, Op 28/6/2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet op gedwongen mede-eigendom. Deze wet treedt in werking op 01 september 2010. Ook op verzekeringsvlak heeft deze wet een aantal belangrijke gevolgen! De raad van mede-eigendom wordt een verplicht orgaan voor een gebouw of groep van gebouwen bestaande uit minimum 20 kavels met uitzondering van …